Vyhledávání

Kontakt

PSYCHIATRIE ROUDNICE, spol. s r.o.

(1) Na Rybníčku 742, Roudnice Nad Labem

(2) 9.května 403, Štětí

Dr. Borovanský:603449357 asistentka:721763690, Psychiatrie Roudnice, spol s r.o. Na Rybníčku 742 41301 Roudnice nad Labem, 41301 DATOVÁ SCHRÁNKA:448r36d
IČO 28875567

psychiatr.borovansky@email.cz

 

Skupina jako cesta k uzdravení aneb co ve skupině vzniklo kdysi, může se dnes v jiné skupině změnit

 

 

Psychoterapeutická Skupina funguje jako každé lidské společenství, na začátku promluví většina členů o svých potížích a o své životní historii, většinou si navzájem členové skupiny na počátku projevují porozumění, podporu a snaží se najít praktickou a rychle účinnou radu.

Postupně se ale ukazuje, že potíže mají hlubší kořeny a spokojenost a pohodu ve vztazích jednotlivých členů doma i v práci (nejen)  kazí určité strategie, které si nejasně uvědomují nebo vůbec ne. Přitom se jedná o strategie, jež se člověk naučil během své životní cesty zejména s rodiči a zejména v dětství.

Ty nešťastné strategie, které lidem kazí život se sebou a s druhými, se naštěstí (!) ukážou i na skupině - druzí je pomohou zrcadlit, mohou je jejich nositeli sdělit.

Zatímco v životě vedou tyto nešťastné situace k selhání ve vztazích, napětí a neskojenosti, ve skupině jejich projevení vítáme, protože je to možnost, jak je poznat, uvědomit si je a změnit. I ve skupině člověk může a musí narážet, jenže ve skupině je to možnost potíž zachytit, prozkoumat, někdy napravit, někdy prostě přijmout.

Někdy mluvíme o kombinaci náhledu a nácviku, tedy náhledu na nešikovné nebo sebepodrývající chování a postoje, nácvik znemaná testování jiných strategií a jejich ověřováním nejdříve ve skupině, později i v okolí členů skupiny.

Náhled označujeme za náhled interpersonální a myslíme tím, že si člověk jasněji a zřejměji uvědomuje, co dělá a co jeho chování dělá s jinými.

 

V některých případech je docela dobré, když se najde i kořen nebo jednotlivé kořeny svízelů a potíží v  životní historii člověka: mluvíme taky o historickém nebo genetickém náhledu, protože předpokládáme, že základy pro užitečné i škodlivé postoje tkví v dávné historii člověka, v rodině (s rodiči a sourozenci) a ve škole (s vrstevníky a učiteli).

(Genetický ovšem není myšleno ve smyslu dědičný, ale ve smyslu genese - vývoj, tedy tak, jak se jednotlivý člověk od útlého dětství vyvíjel mezi lidmi, nejprve v rodině s matkou, později ještě otcem a sourozenci.)

Nezřídka zjišťujeme, že staré události jsou pořád živé a člověka bolest z nich pramenící neustále, i když ne zcela uvědomovaně ovlivňuje.

V takovém případě je jejich sdělení a prožití spojeno s úlevou (hovoříme o abreakci nebo katarsi, první pojem je Janetův a Freudův, druhý sahá k Aristotelovi).

 

Postupně začnou být významné vztahy mezi členy skupiny, objeví se jednotlivé role, kterých se členové skupiny chopí podle svého založení (formální vedoucí,skutečný vůdce, respektovaný poradce, otloukánek a obětní beránek, rádci a znalci, řadoví člennové alias většina, která mlčí, buď se bojí, nebo se veze, mimo jiné).

I analýza vztahů ve skupině je důležitým zdrojem informací. Mluvíme někdy o interpersonálním náhledu a o interakčním zaměření skupiny.


Postup uvědomování si vlastního Já, vlastní osobnosti a identity, teedy získávání náíhledu krok za krokem jako oporu pro nácvik nového chováníükazuje tabulka:


 

   
  vědí o mně    nevědí o mně
vím o sobě veřejná část Já (osobnosti) tajná nebo skrytá část Já (osobnosti)
nevím o sobě slepá část Já (osobnosti) nevědomá část Já (osobnosti)


Přejeme odvahu k práci ve skupině, vytrvalost a radost z ní, která pomůže překonat překážky a pochybnosti - a úspěšné dokončení terapie.

 

 

dr. Borovanský a ostatní terapeuti

Psychofarmaka - dobrý pomocníák lékaře a zlý pán v jeho rukou

Několik poznámek k historii léčby psychofarmaky - otevřete odkaz

11.01.2014 13:00
    Co jsme měli v rukách pro pacienty po světové válce  Až do padesátých let neměla psychiatrie prostředky, jak ovlivnit závažné duševní poruchy - schizofrenii, deprese, manii, demence a deliria, progresivní paralýzu (neurosyfilis) Výjimkou byly šokové metody (inzulínové šoky,...